ENTREGA DE NOTAS | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

ENTREGA DE NOTAS: A ENTREGA DE BOLETÍNS DE CUALIFICACIÓNS SERÁ O VENRES 20 DE DECEMBRO ENTRE AS 19:00 E AS 20:00H