Solicitude de oínte | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

Solicitude de oínte

Dende esta páxina podes descargar o modelo de solicitude para asistir de oínte a algunha das aulas que se imparten no conservatorio. Unha vez cuberta pode ser entregada na propia secretaría do centro, ou se o prefires tamén a podes enviar por por correo electrónico (cmus.pontevedra@edu.xunta.es) ou entregala na conserxería do conservatorio.

De calquera xeito, antes de entregala, debes falar co teu titor ou titora para que aprobe a solicitude.

Solicitude oínte