Solicitude de cambio de grupo | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

Solicitude de cambio de grupo

Se precisas solicitar un cambio de grupo podes facelo cubrindo esta solicitude. Unha vez cuberta pode ser entregada na propia secretaría do centro, ou se o prefires tamén a podes enviar por por correo electrónico (cmus.pontevedra@edu.xunta.es) ou entregala na conserxería do conservatorio.

Solicitude de Cambio de Grupo