AULA VIRTUAL | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

AULA VIRTUAL: Aclaración sobre a docencia semipresencial (LINGUAXE MUSICAL, HARMONÍA E ANÁLISE)

Aclárase que a docencia semipresencial levarase a cabo do seguinte xeito:

Nas materias  que teñen asignada a docencia semipresencial, cada grupo está dividido en dous subgrupos, máis pequenos. Os alumnos deberán consultar en qué grupo apararecen asignados e o día que lle corresponde asistir a clase (ex. Nun grupo de luns e mércores unha parte viría o luns e a outra o mércores). Podedes consultarlo nos apartados de horarios da páxina Elemental e Profesional.

A docencia non presencial será a través de tarefas na aula virtual. Non será en tempo real, é dicir, non será necesario que se conecten o día e hora indicado. Os alumnos poden descargar as tarefas e facelas dentro do prazo establecido polo seu profesor.

 

Cada profesor irá informando ao seu alumnado do uso da aula virtual.
Achegamos instruccións de como acceder e enlace á aula: Ver aquí
*O número de expediente podedes consultalo nos listados de clase.
Entrada á aula: Enlace