Secretaría Virtual | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

SECRETARÍA VIRTUAL

INSTANCIAS, SOLICITUDES E OUTROS IMPRESOS

Neste apartado da nosa web atoparás todo tipo de documentos necesarios para as diferentes xestións relacionadas coa secretaría. Desta maneira, tense acceso de maneira facil e rápida a calquera deles para o seu uso cando sexa necesario, sen ter que pasar físicamente pola secretaría a recollelos.

Instancia Xeral

Dende este enlace podes descargar o modelo de Instancia Xeral para solicitar ou expoñer o que precises. Unha vez cuberto pode ser entregado na propia secretaría do centro, ou se o prefires tamén o podes enviar por correo electrónico (cmus.pontevedra@edu.xunta.es).

Solicitude de Oínte

Dende esta páxina podes descargar o modelo de solicitude para asistir de oínte a algunha das aulas que se imparten no conservatorio. Unha vez cuberta pode ser entregada na propia secretaría do centro, ou se o prefires tamén a podes enviar por correo electrónico (cmus.pontevedra@edu.xunta.es).

Solicitude de cambio de grupo

Solicitude de cambio de profesor

Solicitude de praza vacante

Renuncia de matrícula

Xustificante de faltas de asistencia

No seguinte enlace atoparás un modelo de xustificación de faltas de asistencia. Recorda que as faltas deben ser xustificadas a cada un dos profesores