Secretaría Virtual | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

SECRETARÍA VIRTUAL

INSTANCIAS, SOLICITUDES E OUTROS IMPRESOS

Neste apartado da nosa web atoparás todo tipo de documentos necesarios para as diferentes xestións relacionadas coa secretaría. Desta maneira, tense acceso de maneira facil e rápida a calquera deles para o seu uso cando sexa necesario, sen ter que pasar físicamente pola secretaría a recollelos.

Instancia Xeral

Dende esta enlace podes descargar o modelo de Instancia Xeral para solicitar ou expoñer o que precises. Unha vez cuberto pode ser entregado na propia secretaría do centro, ou se o prefires tamén o podes enviar por correo electrónico (cmus.pontevedra@edu.xunta.es) ou entregalo na conserxería do conservatorio.

Solicitude de Oínte

Dende esta páxina podes descargar o modelo de solicitude para asistir de oínte a algunha das aulas que se imparten no conservatorio. Unha vez cuberta pode ser entregada na propia secretaría do centro, ou se o prefires tamén a podes enviar por por correo electrónico (cmus.pontevedra@edu.xunta.es) ou entregala na conserxería do conservatorio.

De calquera xeito, antes de entregala, debes falar co teu titor ou titora para que aprobe a solicitude.

Solicitude de certificado

Dende esta enlace podes descargar o modelo de Instancia Xeral para solicitar ou expoñer o que precises. Unha vez cuberto pode ser entregado na propia secretaría do centro, ou se o prefires tamén o podes enviar por correo electrónico (cmus.pontevedra@edu.xunta.es) ou entregalo na conserxería do conservatorio.

Solicitude de cambio de grupo

Dende esta páxina podes descargar o modelo de solicitude para asistir de oínte a algunha das aulas que se imparten no conservatorio. Unha vez cuberta pode ser entregada na propia secretaría do centro, ou se o prefires tamén a podes enviar por por correo electrónico (cmus.pontevedra@edu.xunta.es) ou entregala na conserxería do conservatorio.

De calquera xeito, antes de entregala, debes falar co teu titor ou titora para que aprobe a solicitude.

Solicitude de praza vacante

Dende esta enlace podes descargar o modelo de Instancia Xeral para solicitar ou expoñer o que precises. Unha vez cuberto pode ser entregado na propia secretaría do centro, ou se o prefires tamén o podes enviar por correo electrónico (cmus.pontevedra@edu.xunta.es) ou entregalo na conserxería do conservatorio.

Renuncia de matrícula

Dende esta páxina podes descargar o modelo de solicitude para asistir de oínte a algunha das aulas que se imparten no conservatorio. Unha vez cuberta pode ser entregada na propia secretaría do centro, ou se o prefires tamén a podes enviar por por correo electrónico (cmus.pontevedra@edu.xunta.es) ou entregala na conserxería do conservatorio.

De calquera xeito, antes de entregala, debes falar co teu titor ou titora para que aprobe a solicitude.

Xustificante de faltas de asistencia

No seguinte enlace atoparás un modelo de xustificación de faltas de asistencia. Recorda que as faltas deben ser xustificadas a cada un dos profesores