Renuncia de matrícula | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

Renuncia de matrícula

Se precisas solicitar a renuncia de matrícula tes que cubrir esta solicitude e presentala no rexistro da secretaría do centro. Se precisas máis información podes preguntar na secretaría do centro ou ben chamando por teléfono (886 15 15 45)

Renuncia matrícula