Programacións didácticas 2020-2021 | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

Programacións didácticas 2020-2021

 • Acordeón:
  Programación Acordeón 2020-2021
  Programación Transporte, Repentización e Acompañamento 2020-2021
 • Canto:
  Programación Canto 2020-2021
  Programación Idiomas Aplicados ao Canto 2020-2021

 • Corda: 
  Programación Violín 2020-2021
  Programación Viola 2020-2021
  Programación Violoncello 2020-2021
  Programación Contrabaixo 2020-2021

 • Guitarra:
  Programación Guitarra 2020-2021
  Programación Repentización e acompañamiento. Especialidade Guitarra 2020-2021

 • Música antiga:
  Programación Frauta de Bico 2020-2021
  Programación ICPRB 2020-2021
  Programación Viola de Gamba 2020-2021
  Programación Clave 2020-2021
  Programación Repentización e acompañamiento. Especialidade Clave 2020-2021
  Programación Repentización e acompañamiento. Especialidade ICPRB 2020-2021
 • Percusión:
  Programación Percusión 2020-2021

 • Piano:
  Programación Piano 2020-2021
  Programación Piano Complementario 2020-2021
  Programación Repentización, y transposición e acompañamiento 4º grao profesional. Especialidade Piano 2020-2021
  Programación Repentización, y transposición e acompañamiento 5º grao profesional. Especialidade Piano 2020-2021
  Programación Repentización, y transposición e acompañamiento 6º grao profesional. Especialidade Piano 2020-2021
   
 • Vento madeira:
  Programacion Óboe 2020-2021
  Programación Saxofón 2020-2021
  Programación Clarinete 2020-2021
  Programación Fagot 2020-2021
  Programación Frauta Travesa curso 2020-2021

 • Vento metal:
  Programación Trompeta 2020-2021
  Programación Trompa 2020-2021
  Programación Trombón 2020-2021
  Programación Tuba 2020-2021

 • Fundamentos de composición:
  Programación Novas tecnoloxías 2020-2021
  Programación Análise 5º Grao Profesional 2020-2021
  Programación Análise 6º Grao Profesional 2020-2021
  Programación Harmonía 3º Grao Profesional 2020-2021
  Programación Harmonía 4º Grao Profesional 2020-2021
  Programación Historia da Música 2020-2021
 • Linguaxe musical:
  Programación Educación Auditiva e Vocal 2020-2021
  Programación Linguaxe Musical 2020-2021

 • Música de cámara, conxunto e agrupacións:
  Programación Banda 2020-2021
  Programación Coro 2020-2021
  Programación Orquestra 2020-2021
  Programacion Conxunto 22020-2021
  Programación Conxunto. Especialidade Guitarra 2020-2021
  Programación Conxunto. Especialidade Música Antiga 2020-2021
  Programacion Conxunto. Especialidade Piano 2020-2021
  Programacion Música de Cámara 2020-2021
  Programación Música de Cámara. Especialidade Canto 2020-2021
  Programación Música de Cámara. Especialidade Música Antiga 2020-2021
   
 • Itinerarios:
  Programación Itinerario Composición 2020-2021
  Programación Itinerario de Interpretación. Especialidade Corda Frotada 2020-2021
  Programación Itinerario de Interpretación. Especialidade Música Antiga 2020-2021
  Programación Itinerario de Interpretación. Especialidade Percusión 2020-2021
  Programación Itinerario de Interpretación. Especialidade Piano 2020-2021
  Programación Itinerario de Interpretación. Especialidade Vento madeira 2020-2021
  Programación Itinerario de Interpretación. Especialidade Vento Metal 2020-2021
  Programación Itinerario Musicoloxía 2020-2021
  Programación Itinerario Pedagoxía 2020-2021
 • Optativas:
  Programacion Optativa Social Media 2020-2021
  Programacion Optativa Improvisación 2020-2021
  Programacion Optativa Orquesta Barroca 2020-2021
  Programacion Optativa Prevención de Lesións 2020-2021
  Programacion Optativa Programación Jazz 2020-2021
  Programacion Optativa Técnicas de Composición 2020-2021