PROBAS DE ACCESO CURSO 2018/2019 | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

 

O período de inscrición da proba de acceso ao 1º curso das Ensinanzas Elementais e Profesionais de Música será do 2 de maio de 2018 ás 9 h. ao 10 de maio de 2018 ás 14:00h. A preinscripción realizarase de xeito online no enlace que figura máis abaixo (a partir do día 2). Pero ningunha inscrición será valida ata que sexa entregada na secretaría do centro xunto ca documentación requerida dentro do plazo (ata o 10 de maio ás 15 horas).

Enlace para inscrición nas probas de acceso: https://www.eoidigital.com/accesocmxunta/pontevedra/

Taboa coa oferta de vacantes para o curso 2018-2019:
Oferta de prazas

Información relativa ás probas de acceso para 1º curso de grao elemental:
Procedemento de ingreso ao 1º curso de grao elemental Xuño 2018

Criterios de avaliación para o acceso ao 1º curso de grao profesional (parte instrumental e linguaxe):

Criterios Grao Profesional parte Linguaxe 2018

Criterios Grao Profesional parte instrumental 2018 (SERÁN PUBLICADOS NOS VINDEIROS DÍAS)