PROBAS DE ACCESO CURSO 2017-2018 | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

PROBAS DE ACCESO CURSO 2017-2018

1º DE GRAO ELEMENTAL

ACTO PÚBLICO DE ELECCIÓN DE PRAZAS VACANTES

O ALUMNADO QUE NON ACADARA PRAZA NA ESPECIALIDADE POLA QUE TIVERA OPTADO NO MES DE XUÑO, E NON RESULTASE CHAMADO POLA LISTA DE AGARDA, PODERÁ OPTAR ÁS PRAZAS VACANTES DE NOVO ACCESO A 1º DE GRAO ELEMENTAL QUE RESTEN, NOUTRAS ESPECIALIDADES.

A ELECCIÓN DUNHA DESTAS PRAZAS IMPLICA A RENUNCIA AUTOMÁTICA Á POSICIÓN NA LISTA DE AGARDA NA ESPECIALIDADE POLA QUE OPTARA EN XUÑO.

O ACTO REALIZARASE O DÍA 13 DE SETEMBRO, ÁS 20:00 HORAS NO AUDITORIO DO CENTRO.

* Previamente, terase feito o chamamento do alumnado de listas de agarda, o día 12 de setembro.

GRAO ELEMENTAL–> Resultados das probas

*Os resultados están ordeados por nota e, en caso de empate, por data de nacemento. As notas numéricas están expostas no taboleiro do centro. Non se dará esa información por teléfono, deberán consultarse no conservatorio.

 

Inscritos nas probas do Grao Elemental

Tribunais Grao Elemental

 

GRAO PROFESIONAL: LUNS 19, MARTES 20 E MÉRCORES 21 DE XUÑO

MATRÍCULA DE ADMITIDOS:  28 e 29 de xuño (os sobres de matrícula recóllense na conserxería do centro)

RESULTADOS E RECLAMACIÓNS:

TRIBUNAIS PUBLICACIÓN DE RESULTADOS PRAZO DE RECLAMACIÓN
VENTO METAL –> Resultados do Luns 19 Dende o momento da publicación ata as 14h do 26 de xuño
PERCUSIÓN
SAXO
CANTO
CORDA –> Resultados do Martes 20 Dende o momento da publicación ata as 14h do 27 de xuño
FRAUTA TRAVESA
FAGOTE
PIANO –> Resultados Mércores 21 Dende o momento da publicación ata as 14h do 28 de xuño
ÓBOE
CLARINETE
ACORDEÓN
CLAVE
I.C.P.R.B.
GUITARRA

 

Tribunais e inscritos no Grao Profesional

 

TÁBOA DE PRAZAS:  TABOA DE INSCRITOS POR ESPECIALIDADE

 

O período de inscrición da proba de acceso ao 1º curso das Ensinanzas Elementais e Profesionais de Música será do 3 de maio de 2017 ás 9 h. ao 12 de maio de 2017 ás 14:00h. A preinscripción realizarase de xeito online no enlace que figura máis abaixo. Pero ningunha inscrición será valida ata que sexa entregada na secretaría do centro xunto ca documentación requerida dentro do plazo (ata o 12 de maio ás 15 horas).

Enlace para inscrición nas probas de acceso: https://www.eoidigital.com/accesocmxunta/pontevedra/

Taboa coa oferta de vacantes para o curso 2017-2018:
Oferta de prazas

Información relativa ás probas de acceso para 1º curso de grao elemental:
Procedemento de ingreso ao 1º curso de grao elemental Xuño 2017

Criterios de avaliación para o acceso ao 1º curso de grao profesional (parte instrumental e linguaxe):

Criterios Grao Profesional parte Linguaxe 2017

Criterios Grao Profesional parte instrumental 2017

 

*Nesta páxina poderás consultar toda a información relativa ás probas de acceso ao conservatorio para o curso escolar 2017-2018.

INFORMACIÓN XERAL:

DÍptico Grao Elemental 2017

Díptico Grao Profesional 2017

Folleto edugal 2017