ACCESO AO 1º CURSO DE GRAO ELEMENTAL | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

OFERTA DE PRAZAS E INSCRITOS:

Podedes consultar a oferta no seguinte enlace:   Táboa de inscritos

 

LISTADOS DE ADMITIDOS ÁS PROBAS:

Aconsellámosvos que consultedes o listado de admitidos para confirmar que os datos son os correctos. Podedes facer a vosa consulta clicando  aquí

 

INFORMACIÓN SOBRE A PROBA: 

Podedes informarvos sobre o procedemento e os contidos da proba pinchando no seguinte enlace:   información da proba

O aspirante deberá presentarse co seu DNI ou documento fidedigno que acredite a súa identidade, no horario no que estea convocado, no exterior da porta principal do centro, seguindo estas instruccións

TRIBUNAIS

As probas este ano faranse de xeito excepcional en setembro, os días 7 e 8. Consultar datas e tribunais aquí