ACCESO AO 1º CURSO DE GRAO ELEMENTAL | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

RESULTADOS DAS PROBAS DE ACCESO

Para consultar os resultados clicar no seguinte enlace:  Resultados 1ºGE

Prazo de reclamacións:  dende a publicación ata o 15 de setembro (ás 14 horas).

*Lista de Espera: o martes 22 de setembro procedeuse ao chamamento das lista de espera, nos instrumentos con prazas vacantes.
*O martes 22  sairon publicadas as prazas vacantes que quedan libres para poder escoller unha segunda opción (no caso de estar na lista de espera) e o procedemento para solicitalas. Mais información Ver aquí

MATRÍCULA:

A matrícula dos admitidos (chamamento de lista de espera) deberá formalizarse os días 22 e 23 de setembro, seguindo estes pasos:

 

1º) Leer estas INSTRUCCIÓNS

2º) Cubrir os seguintes  IMPRESOS e a ENQUISA SOBRE DOCENCIA TELEMÁTICA

3º) Realizar o pago. Seguindo os pasos que se mostran no TITORIAL PARA FACER O PAGO DAS TAXAS

 

–> SOBRE AS MATERIAS QUE SE IMPARTEN NO 1º CURSO: INFORMACIÓN XERAL

Para a elaboración de horarios é importante que cumprimentedes unha enquisa sobre o horarios que cursen no colexio ou IES neste enlace:  ENQUISA

OFERTA DE PRAZAS E INSCRITOS:

Podedes consultar a oferta no seguinte enlace:   Táboa de inscritos

 

LISTADOS DE ADMITIDOS ÁS PROBAS:

Aconsellámosvos que consultedes o listado de admitidos para confirmar que os datos son os correctos. Podedes facer a vosa consulta clicando  aquí

 

INFORMACIÓN SOBRE A PROBA: 

Podedes informarvos sobre o procedemento e os contidos da proba pinchando no seguinte enlace:   información da proba

O aspirante deberá presentarse co seu DNI ou documento fidedigno que acredite a súa identidade, no horario no que estea convocado, no exterior da porta principal do centro, seguindo estas instruccións

TRIBUNAIS

As probas este ano faranse de xeito excepcional en setembro, os días 7 e 8. Consultar datas e tribunais aquí