ACCESO 1º PROFESIONAL | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

1º CURSO DO GRAO PROFESIONAL

Información xeral sobre o Grao Profesional: Pinchar aquí
Calendario das probas a 1º do Grao Profesional: Pinchar aquí

Oferta de prazas e inscritos

Podedes consultar as prazas ofertadas para cada especialidade e grao, así como o número de inscritos en cada unha de elas, no seguinte enlace:  Táboa de prazas e inscritos

Tribunais (inscritos, datas e horas das probas)

Os/as aspirantes deberán presentarse en chamamento único na data e hora publicadas na páxina web para cada un dos tribunais.

 

Grao Profesional: 25, 26 e 27 de maio –> TRIBUNAIS E INSCRITOS PROFESIONAL

 

*Se vas facer a proba de acceso na especialidade de piano, poderás probar o piano do conservatorio os días 23 e 24 de maio anotándote previamente na conserxería do centro no teléfono 886151545.

 

 

Información orientativa sobre as probas:

 

– Criterios de avaliación e obras orientativas para o acceso ao 1º curso de grao profesional: Parte instrumental  e Parte de linguaxe*

*Ver aquí un exemplo de cada unha das partes do exame da parte de linguaxe musical (na proba, as partes de ritmo, entoación e teoría constarán de máis exercicios de dificultade similar) 

IMPORTANTE: Consulta aquí información sobre o desenvolvemento da proba de acceso do grao profesional

 

Publicación de resultados

  • Tribunais dos días 25 e 26: publicación de cualificacións o día 27 de maio
  • Tribunais do día 27: publicación de cualificacións o 30 de maio

PERÍODO DE RECLAMACIÓNS: do 30 de maio ao 3 de xuño

Matrícula do alumnado admitido

Previsiblemente, o prazo será entre o 6 e o 8 xuño, segundo instruccións que se publicarán nesta páxina.