ACCESO 1º PROFESIONAL | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

1º CURSO DO GRAO PROFESIONAL

Información xeral sobre o Grao Profesional: Pinchar aquí
Calendario das probas a 1º do Grao Profesional: Pinchar aquí

Publicación de resultados

 

PERÍODO DE RECLAMACIÓNS: do 30 de maio ao 3 de xuño, segundo o seguinte modelo

Matrícula do alumnado admitido (1º profesional)

O prazo para formalizar a matrícula será os días 6 e 7 xuño, segundo as seguintes instruccións:

1º) Leer estas INSTRUCCIÓNS

2º) Cubrir o seguinte  IMPRESO

*(Só no caso de fraccionar o pago de matrícula tamén deberedes cubrir este outro impreso: “impreso fraccionamento”  )

3º) Realizar o pago. Seguindo os pasos que se mostran no TITORIAL PARA FACER O PAGO DAS TAXAS

4º) Entregar a documentación, preferentemente por correo electrónico ( cmus.pontevedra@edu.xunta.gal ) poñendo no asunto “Matrícula: nome do alumno” ou presencialmente na secretaría do centro de 9 a 14 horas.

5º) Para a elaboración de horarios é importante que cumprimentedes unha enquisa sobre o horarios que cursen no colexio ou IES no seguinte enlace: Enquisa Horarios Profesional

 

–> SOBRE AS MATERIAS QUE SE IMPARTEN NO 1º CURSO: INFORMACIÓN XERAL

 

Oferta de prazas e inscritos

Podedes consultar as prazas ofertadas para cada especialidade e grao, así como o número de inscritos en cada unha de elas, no seguinte enlace:  Táboa de prazas e inscritos

Tribunais (inscritos, datas e horas das probas)

Os/as aspirantes deberán presentarse en chamamento único na data e hora publicadas na páxina web para cada un dos tribunais.

 

Grao Profesional: 25, 26 e 27 de maio –> TRIBUNAIS E INSCRITOS PROFESIONAL

 

*Se vas facer a proba de acceso na especialidade de piano, poderás probar o piano do conservatorio os días 23 e 24 de maio anotándote previamente na conserxería do centro no teléfono 886151545.

 

 

Información orientativa sobre as probas:

 

– Criterios de avaliación e obras orientativas para o acceso ao 1º curso de grao profesional: Parte instrumental  e Parte de linguaxe*

*Ver aquí un exemplo de cada unha das partes do exame da parte de linguaxe musical (na proba, as partes de ritmo, entoación e teoría constarán de máis exercicios de dificultade similar) 

IMPORTANTE: Consulta aquí información sobre o desenvolvemento da proba de acceso do grao profesional