PREMIO EXTRAORDINARIO ENSINANZAS ARTÍSTICAS A PABLO NEVA | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

O día 27 de outubro publicouse no DOGA a resolución dos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de música, danza e de artes plásticas e deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2015/16. Este ano entre o alumnado galardonado está Pablo Neva, ex-alumno do centro na especialidade de trompa e alumno a día de hoxe na especialidade de piano.

Por segundo ano consecutivo un alumno do noso conservatorio acada ese premio e non podemos estar máis contentos. ¡Noraboa Pablo!

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/cualificacions_definitivas.pdf

 

Pablo Neva