Directiva | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

Directiva

Curso 2019-20

DIRECTORA: PAULA CASTRO BARREIRO

Horario de atención ao público

Día Horario
Luns De 19:00 a 20:00 h.
Martes De 11:00 a 12:00 h.
Mércores De 19:00 a 20:00 h.
Venres De 11:00 a 12:00 h.

*Fóra deste horario segundo dispoñibilidade/cita.

 

VICEDIRECTOR: JOSÉ PÉREZ ARIAS

Horario de atención ao público

Día Horario
Luns De 20:00 a 21:00 h.
Martes De 11:00 a 12:00 h.
Xoves De 11:00 a 12:00 h.
Venres De 11:00 a 12:00 h.

*Fóra deste horario segundo dispoñibilidade/cita.

 

XEFA DE ESTUDOS: VERÓNICA COUTO OGANDO

Horario de atención ao público

Día Horario
Luns De 20:00 a 21:00 h.
Martes De 11: a 12:00 h.
Mércores  De 20:00 a 21:00 h.
Xoves De 11:00 a 12:00 h.
Venres De 11:00 a 12:00 h.

*Fóra deste horario segundo dispoñibilidade/cita.

 

 

SECRETARIO: LUÍS MARTÍNEZ IGLESIAS

Horario de atención ao público

Día Horario
Luns De 13:00 a 14:00 h.
Martes De 11:00 a 12:00 h.
Mércores De 18:00 a 19:00 h.
Venres De 11:00 a 12:00 h.

*Fóra deste horario segundo dispoñibilidade/cita.