Acordeón

Canto (só grao profesional)

Clave

Clarinete

Contrabaixo

Fagote

Frauta de bico

Frauta traveseira

Guitarra

Instrumentos de Corda Pulsada do Renacemento e do Barroco

Óboe

Percusión

Piano

Saxofón

Trombón

Trompa

Trompeta

Tuba

Viola

Viola da gamba

Violín

Violoncello