Matrícula 2020-2021 | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

Matrícula 2020-2021

ALUMNOS DO CENTRO (renovación da matrícula)

Debido a excepcionalidade deste fin de curso vamos a reducir todos os trámites. Entón, para confirmar a matrícula para o vindeiro curso tan só teredes que formalizar o pago e enviar o resgardo ao centro mediante Centrosnet e nos prazos establecidos para cada grao. Non teredes que pasar polo conservatorio nin a recoller o sobre nin a entregar ningunha documentación. Estas instrucións do procedemento de matrícula foron enviadas por Tokapp e están tamén en Centrosnet.

 

PRAZOS DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2020/2021: EXTRAORDINARIO de SETEMBRO (Alumnado con materias pendentes)

 

GRAO ELEMENTAL: do 4 ao 7 de setembro. Titorial de pago (pinchar aquí)

Para enviar a taxa e/ou confirmar a matrícula, teredes que seguir os seguintes pasos:
       1. Entrar en Centrosnet
       2. Ir a General
       3. Entrar en Mensajes, noticias y archivos
       4. Clicar en Enviar mensaje. Eleximos Secretaría e pichamos en Archivo. Buscamos o documento e damoslle a Subir e despois a Cerrar.
       5. En Asunto poñeremos: apelidos e nome do alumno/a e o curso.
       6. No corpo de mensaxe poderedes indicar os cambios nos datos persoais (teléfono, email, …), no caso de habelos.
       7. Darlle a Enviar. Recibiredes confirmación unha vez tramitada a matrícula.

 

GRAO PROFESIONAL: do 4 ao 7 de setembro. Titorial do pago (ver aquí)

Para enviar a taxa e/ou confirmar a matrícula, teredes que entrar en Centrosnet (Como entrar en Centrosnet) e enviarnos unha mensaxe na que adxuntedes o resgardo da taxa. Se vades solicitar bolsa tan só tedes que enviarnos a mensaxe indicándonos que sodes bolseiros. 
      

*SEXTO CURSO: Os alumnos terán que elexir un itinerario e unha optativa, que farán constar na mensaxe  (Centrosnet) co envio da taxa. Consultar Listado de Itinerarios e Optativas, Resume dos itinerarios e Resume das Optativas

*BECARIOS: teredes que enviar un mensaxe por Centrosnet confirmando a vosa matrícula e a condición de bolseiro, entre o 4 eo 7 de setembro.

Achégase tamén información sobre as BOLSAS DE ESTUDOS

*Podes consultar os materias que se imparten nos distintos cursos segundo o instrumento na páxina web :  Planos de estudos

 

Se tedes dúbidas sobre o pago da matrícula enviade un email ao enderezo: cmus.pontevedra@edu.xunta.es ou chamade ao teléfono 886151545.
De momento non recolleremos información sobre horarios xa que os calendarios de setembro de todos os centros educativos están pendentes.
Lembrade que o centro nestes momentos só atenderá ao público con cita previa.

 

AVISO IMPORTANTE: CIRCULARES INFORMATIVAS, NOTIFICACIÓN DE AUSENCIAS DE PROFESORADO, INFORMACIÓNS VARIAS…

Comunicámoslles que neste vindeiro curso 2020-2021, toda circular, información relativa ao funcionamento ordinario do centro, ausencias puntuais de profesores, etc, farase por medio da aplicación Tokapp (no teléfono/s que se aporta no impreso de matrícula). Pregamos, polo tanto, que comuniquen calquera incidencia ou cambio que se puidera dar no/s teléfono/s no que teñan instalado o tokapp, xa que este será o único medio de comunicación da información a partir deste curso.