O martes 14 de decembro haberá audicións de:

> ÓBOE, ás 17:00 horas

> TUBA, ás 18:00 horas.

Lugar: Auditorio do CMUS Manuel Quiroga