LISTAS E HORARIOS DO GRAO PROFESIONAL | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

Estimadas familias:

Dada a singularidade de este curso e as características de este centro, a Inspección Educativa aprobounos unha semipresencialidade para as materias de Linguaxe Musical (1º e 2º), Harmonía (3º e 4º) e Análise (5º e 6º), que teñen unha carga lectiva de dúas horas semanais

Polo tanto a asistencia este curso nestas 3 materias quedaría da seguinte maneira: dividirase cada grupo grupo en dúas quendas e cada quenda asistirá presencialmente unha única hora semanal, traballando a través da aula virtual o día que non asiste presencialmente. Ver aquí aclaracións

Esta modalidade permítenos asumir grupos nos que se manteñan as distancias mínimas e garantías sanitarias.

As quendas nas que se divide cada grupo (día e hora da clase presencial), poderán consultarse nos enlaces que aparecen debaixo das materias. 

Equipo directivo

–> Resumo cadro de horarios de clase e agrupacións: Ver aquí

 

LISTAS DEFINITIVAS: 

(pinchar no nome da materia)

1º CURSO: Linguaxe Musical 1º

2º CURSO: Linguaxe Musical 2º

–> ROTACIÓNS DOS GRUPOS DE LINGUAXE (día e hora da clase presencial): Clicar aquí

3º CURSO: Harmonía 3º   –   Novas Tecnoloxías 3º

 

4º CURSO: Harmonía 4º  –  Historia 4º

–> ROTACIÓNS DOS GRUPOS DE HARMONÍA (día e hora da clase presencial): Clicar aquí

5º CURSO: Análise 5º  –  Historia 5º

6º CURSO: Análise 6º  –  Itinerarios 6º  – Optativas 6º

–> ROTACIÓNS DOS GRUPOS DE ANALISE (día e hora da clase presencial) : Clicar aquí

LISTADOS DAS AGRUPACIÓNS: 

         Banda/Ensembles (Vento Madeira, Vento Metal e Percusión): Pinchar aquí (actualizado Ensemble Frautas)
         Orquestra (Corda): Pinchar aquí

Ver aquí as rotacións (días de asistencia) da Orquestra II (A e B) durante o mes de outubro: ROTACIÓNS ORQUESTRA II

*Mes de Novembro: Consultar aquí
       
          Coro (Acordeón, Canto, Clave, Frauta de bico, Guitarra, ICPRB, Piano e Viola da gamba): Pinchar aquí

            Ver aquí as rotacións (días de asistencia) de cada grupo ao CORO durante o mes de outubro: ROTACIÓNS CORO

         *Mes de Novembro: Consultar aquí
         
Piano Complementario (3º a 6º curso, agás Acordeón, Piano e Clave):  Pinchar aquí

 

         Repentización e Acompañamento (4º a 6º de Acordeón, Piano e Clave; 5º/6º de ICPRB e Guitarra): clicar aquí

 

                
         Conxuntos:
                        Conxunto de Metais (1º e 2º curso de Trombón, Trompa, Trompeta e Tuba): Xoves de 19 a 20 horas (Sebastián Magdalena) Pinchar aquí para ver subgrupos e o día da primeira clase (o día 29 de outubro terá clase o subgrupo 1)
*Mes de Novembro: Consultar aquí

 

                        Música Antiga (Conxunto e Música de Cámara):  Pinchar aquí

 

                        Conxuntos  (1º a 4º Acordeón ; 1º a 4º Piano ; 1º e 2º de Vento Madeira, Corda e Percusión ; 1º a 4º de Guitarra):  Pinchar aquí

 

                        Música de Cámara (5º e 6º, agás Música Antiga):  clicar aquí

 

–> ASIGNACIÓN DO PROFESOR DE INSTRUMENTO (listado alfabético)

Para consultar a asignación de profesor de instrumento clica no seguinte enlace:  clicar aquí

 

DISPOÑIBILIDADE HORARIA DOS PROFESORES: 

 

Podedes consultar a dispoñibilidade horaria de cada profesor de instrumento no seguinte enlace:   Pinchar aquí

      

–> Resumo cadro de horarios de clase e agrupacións: Ver aquí

*Para consultar as materias por curso de cada instrumento ir ao menú Secretaría>Plan de estudos>Grao profesional

CALENDARIO DE PRESENTACIÓNS (Horarios e instruccións): Ver aquí