LISTAS E HORARIOS DO GRAO ELEMENTAL | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

Estimadas familias:

Dada a singularidade de este curso e as características de este centro, a Inspección Educativa aprobounos unha semipresencialidade para as materias de Linguaxe Musical e Educación Auditiva e Vocal. Como sabedes, a materia de Linguaxe Musical ten unha carga lectiva de dúas horas semanais e a de Educación Auditiva unha hora semanal.

Polo tanto a asistencia este curso quedaría da seguinte maneira:

Linguaxe musical: dividirase cada grupo grupo en dúas quendas e cada quenda asistirá presencialmente unha única hora semanal, traballando a través da aula virtual o día que non asiste presencialmente.  Ver aquí aclaracións

Educación Auditiva: dividirase cada grupo en dúas quendas e cada quenda asistirá presencialmente unha hora cada dúas semanas, traballando a través da aula virtual a semana que non asiste presencialmente.

Esta modalidade permítenos asumir grupos nos que se manteñan as distancias mínimas e garantías sanitarias.

As quendas nas que se divide cada grupo de linguaxe (día e hora da clase presencial), poden consultarse no listado publicado mais abaixo.

Cordial saúdo

Equipo directivo

 

 

LISTAS DEFINITIVAS: Linguaxe musical e Educación auditiva e vocal (consultar ambos horarios)

1º CURSO: Pinchar aquí

Ver días presencias da materia de Educación Auditica e Vocal aquí: EAV 1º – Otubro

Mes de Novembro: Consultar aquí

2º CURSO: Pinchar aquí

Ver días presencias da materia de Educación Auditica e Vocal aquí: EAV 2º – Outubro

Mes de Novembro: Consultar aquí

3º CURSO: Pinchar aquí

Ver días presencias da materia de Educación Auditica e Vocal aquí: EAV 3º – Outubro

Mes de Novembro: Consultar aquí

4º CURSO (un mesmo grupo para as dúas materias): Pinchar aquí

 

— > Días e horas de clase presencial de linguaxe musical (por orde alfabético):  Ver aquí

Resumo cadro de horarios de clase (grupos por curso):  (pinchar aquí)

ASIGNACIÓN DO PROFESOR DE INSTRUMENTO:

Para consultar o profesor de instrumento que tes asignado clica no seguinte enlace:  Asignación de profesor

 

 

CADROS DE DISPOÑIBILIDADE HORARIA DO PROFESOR DE INSTRUMENTO

 

No seguinte enlace poderedes consultar as franxas horarias que ten dispoñibles cada profesor de instrumento:   clicar aquí

 

PRESENTACIÓNS DE INSTRUMENTO (GRAO ELEMENTAL): Elección do horario individual co profesor de intrumento –> VENRES 2 DE OUTUBRO (a partir das 16 horas)

As presentacións de instrumento serán de xeito telemático. Mais información aquí: PRESENTACIÓNS

 

                                              INICIO DAS CLASES: VENRES 9 DE OUTUBRO