Información setembro | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

Información setembro

 

SETEMBRO 2020

Exames e matrícula

 

Alumnado con materias pendentes de setembro

-Exames extraordinarios: días 1 e 2, segundo o calendario publicado.

-Entrega de cualificacións: día 3 (entre as 18:30 e as 20h, segundo o curso).

-Matrícula: do día 4 ao 7.

 

Alumnado de probas de acceso a primeiro curso de grao elemental

-Probas de acceso: do día 7 e 8, segundo o calendario publicado.

-Publicación de cualificacións: día 9.

-Período de reclamacións: dende o día 9 ata o 15 (ás 14h).

-Matrícula de alumnado admitido: días 16 e 17.

 

Alumnado de probas de acceso a outros cursos distintos de primeiro

-Probas de acceso: do día 9 ao 11, segundo o calendario publicado.

-Publicación de cualificacións: Profesional día 11, Elemental día 14.

-Período de reclamacións: Profesional ata o día 17 (ás 14h), Elemental ata o 18 (ás 14h).

-Matrícula de alumnado admitido: Profesional día 18, Elemental día 21.

 

Admisión de matrículas vivas e chamamentos de listas de agarda

-Unha vez tratadas nos órganos pertinentes, se resolverán as solicitudes de matrícula viva no Consello Escolar (en data pendente de determinar)

-Chamamento de alumnado de listas de agarda: data pendente de  determinar.

 

Elección de prazas vacantes de 1º de grao elemental.

-Procedemento e data pendente de determinar.

As datas de publicación de listados e horarios, presentacións e inicio de curso publicaranse a principios do mes de setembro