Axenda de Curso

 

MARZO, ABRIL e XUÑO DE 2023

 

Probas de acceso ao primeiro curso (Elemental e Profesional)

-Publicación de criterios: día 21 de marzo

-Preinscripción ás probas: do 27 de marzo ao 14 de abril (online)

-Probas de acceso:

                                  Grao Profesional: do 24 ao 26 de maio

                                  Grao Elemental:  do 29 e 30 de maio

 

 

 

Probas de acceso a outros cursos, agás primeiro curso (de 2º a 6º)

-Preinscripción e solicitude de praza: do 17 ao 28 de abril

-Publicación de vacantes: día 22 de maio

-Publicación de tribunais e criterios: día 26 de maio

-Probas de acceso: do 6 ao 9 de xuño

 

 

Traslados de matrícula

-Envio de solicitudes de traslado: do 15 ao 31 de maio.

-Unha vez tratadas nos órganos pertinentes, se resolverán as solicitudes de matrícula viva no Consello Escolar que terá lugar a finais de xuño, e se procederá a avisar ao alumnado que obtivese praza.

 

Avaliación final (convocatorio ordinaria)

-Fin da actividade lectiva: venres 12 de maio

-Entrega de cualificacións: día 18.

-Matrícula:  (mediante Centrosnet) entre o 23 de maio e o 2 de xuño, segundo datas que se publicarán nesta web 

 

 

Alumnado con materias pendentes (convocatorio extraordinaria)

-Exames extraordinarios (recuperacións): do 16 ao 21 de xuño, segundo o calendario que sairá publicado na web.

Entrega de cualificacións: día 22

-Matrícula: entre o 22 e o 27 de xuño (mediante Centrosnet)