Axenda de Curso | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

Axenda de Curso

 

ABRIL, MAIO E XUÑO DE 2022

 

Probas de acceso ao primeiro curso (Elemental e Profesional)

-Publicación de vacantes e criterios: día 25 de marzo

-Preinscripción ás probas: do 28 de marzo ao 7 de abril (online)

-Probas de acceso: Grao Profesional: do 25 ao 27 de maio; e Grao Elemental:  30 e 31 de maio, segundo o calendario que se publicará na web.

 

 

Probas de acceso a outros cursos, agás primeiro curso

-Preinscripción e solicitude de praza: do 25 de abril ao 12 de maio 

-Publicación de vacantes e criterios: día 3 de xuño

-Probas de acceso: do 20 ao 23 de xuño, segundo o calendario que se publicará na web.

 

 

Traslados de matrícula

-Envio de solicitudes de traslado: do 16 ao 31 de maio.

-Unha vez tratadas nos órganos pertinentes, se resolverán as solicitudes de matrícula viva no Consello Escolar que terá lugar a finais de xuño, e se procederá a avisar ao alumnado que obtivese praza.

 

Avaliación final (convocatorio ordinaria)

-Fin da actividade lectiva: venres 13 de maio

-Entrega de cualificacións: día 20. De 18:00 a 19:00, para o grao elemental, e de 19:00 a 20:00 horas, para o grao profesional.

-Matrícula:  (mediante Centrosnet) entre o 23 de maio e o 2 de xuño, segundo datas que se publicarán nesta web 

 

 

Alumnado con materias pendentes (convocatorio extraordinaria)

-Exames extraordinarios (recuperacións): días 13 ao 16 de xuño, segundo o calendario que se publicará na web.

Entrega de cualificacións: día 17

-Matrícula: previsiblemente entre o 20 e o 23 de xuño (mediante Centrosnet)