Axenda de Curso | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

Axenda de Curso

 

MAIO, XUÑO e XULLO DE 2022

 

Probas de acceso ao primeiro curso (Elemental e Profesional)

-Publicación de vacantes e criterios: día 25 de marzo

-Preinscripción ás probas: do 28 de marzo ao 7 de abril (online)

-Probas de acceso: Grao Profesional: do 25 ao 27 de maio; e Grao Elemental:  30 e 31 de maio, segundo o calendario que se publicará na web.

-Matrícula de alumnado admitido: do 6 ao 10 de xuño

-Chamamento listas de agarda: última semana de xuño

 

 

Probas de acceso a outros cursos, agás primeiro curso

-Preinscripción e solicitude de praza: do 25 de abril ao 12 de maio 

-Publicación de vacantes: día 3 de xuño

-Publicación de tribunais e criterios: día 9 de xuño

-Probas de acceso: do 20 e 21 de xuño, segundo o calendario que se publicado na web: Consulta aquí toda a información

 

 

Traslados de matrícula

-Envio de solicitudes de traslado: do 16 ao 31 de maio.

-Unha vez tratadas nos órganos pertinentes, se resolverán as solicitudes de matrícula viva no Consello Escolar que terá lugar a finais de xuño, e se procederá a avisar ao alumnado que obtivese praza.

 

Avaliación final (convocatorio ordinaria)

-Fin da actividade lectiva: venres 13 de maio

-Entrega de cualificacións: día 20. De 18:00 a 19:00, para o grao elemental, e de 19:00 a 20:00 horas, para o grao profesional.

-Matrícula:  (mediante Centrosnet) entre o 23 de maio e o 2 de xuño, segundo datas publicadas nesta web 

 

 

Alumnado con materias pendentes (convocatorio extraordinaria)

-Exames extraordinarios (recuperacións): días 13 ao 16 de xuño, segundo o calendario publicado na web: Consultar aquí

Entrega de cualificacións: día 17

-Matrícula: entre o 17 e o 22 de xuño (mediante Centrosnet)

LISTAS PROVISIONAIS E DEFINITIVAS DE ALUMNADO (XULLO)

 

Publicación das listas e horarios provisionais

Día 5 de xullo, a partir das 15 horas.

-Grupos non instrumentais dos graos elemental e profesional: linguaxe musical, educación auditiva e vocal, harmonía, análise, historia da música, novas tecnoloxías, itinerarios e optativas (6º).  Prazo para peticións de cambio de grupo: desde o momento da publicación, ata as 23:59 horas do día 7. As peticións de cambio de grupo deberán presentarse segundo instancia modelo que se poderá descargar na web do centro, aportando as xustificacións e documentación que proceda.

– Publicación das agrupacións (bandas, orquestras, coros, ensembles,…). Ábrese o prazo de peticións de cambios ata as 23:59 horas do día 7.

 

Publicación das listas e horarios definitiva

Día 12 de xullo, a partir das 15 horas.

– Grupos non instrumentais dos graos elemental e profesional: linguaxe musical, educación auditiva e vocal, harmonía, análise, historia da música, novas tecnoloxías, itinerarios e optativas (6º curso).

– Publicación dos grupos definitivos de banda, orquestra, coros e ensembles. 

 

Día 6 de setembro, a partir das 15 horas.

– Publicación da distribución do alumnado nas materias instrumentais individuais.

– Publicación dos cadros de dispoñibilidade do profesorado nas materias instrumentais individuais.

– Publicación dos grupos definitivos de conxunto e música de cámara.

PRESENTACIÓNS: días 8 e 9 de setembro (pendente publicación horaria)

INICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA: día 12 de setembro