Concerto Didáctico Theremin, con Paulo Pascual | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

Xoves, 20 de febreiro de 2020.

Dúas sesións: ás 17:00 e ás 19:00 horas. Aberto ao público.

Auditorio do CMUS Manuel Quiroga.

Organiza: Departamento de Linguaxe Musical