Xoves, 9 de decembro de 2021. Primeira sesión: 17:00 horas. Segunda sesión: 18:00 horas.