Secretaría | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

Libros 2020-2021

DEPARTAMENTO DE LINGUAXE MUSICAL 1º GRAO ELEMENTAL  LINGUAXE MUSICAL Teoría y práctica del Lenguaje Musical I. Ediciones Si bemol. ISBN: 978-84-16337-26-2 EDUCACION AUDITIVA E VOCAL Non hai que comprar libro 2º GRAO ELEMENTAL LINGUAXE MUSICAL Teoría y práctica del...

LISTAS E HORARIOS DO GRAO PROFESIONAL

Estimadas familias: Dada a singularidade de este curso e as características de este centro, a Inspección Educativa aprobounos unha semipresencialidade para as materias de Linguaxe Musical (1º e 2º), Harmonía (3º e 4º) e Análise (5º e 6º), que teñen unha carga lectiva...

LISTAS E HORARIOS DO GRAO ELEMENTAL

Estimadas familias: Dada a singularidade de este curso e as características de este centro, a Inspección Educativa aprobounos unha semipresencialidade para as materias de Linguaxe Musical e Educación Auditiva e Vocal. Como sabedes, a materia de Linguaxe Musical ten...

PRESENTACIÓNS GRAO PROFESIONAL

NORMAS XERAIS  Debido a actual situación relacionada ca Covid-19, para evitar aglomeracións de xente no centro,  todas as presentacións serán de xeito telemático (vía telefónica) para todas as materias que se imparten de xeito individual (instrumento, piano...

PRESENTACIÓNS DO GRAO ELEMENTAL

VENRES, 2 DE OUTUBRO GRAO ELEMENTAL – CLASES INDIVIDUAIS DE INSTRUMENTO CURSO HORARIO 1º A partir das 16:00 Horas 2º 3º 4º NORMAS XERAIS  Debido a actual situación relacionada ca Covid-19, para evitar aglomeracións de xente no centro,  todas as presentacións...