Secretaría | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

COMUNICADO URXENTE: ENSINO NON PRESENCIAL

Estimadas familias, Debida ás características do noso centro, así como ás dificultades de organización e funcionamento no relativo ao restablecemento da actividade lectiva presencial nalgunhas especialidades e noutras non, realizouse unha petición á inspección...

AUSENCIAS DO PROFESORADO

Hoxe, martes 23 de febreiro, non haberá clase cos/as seguintes profesores/as: Maia Boullosa, Iván (clarinete)   *Os alumnos serán avisados por Tokapp. Por favor, lembrade descargar e actualizar a aplicación para non perder as comunicacións do centro. Calquer...

DOCENCIA VIRTUAL: 27 DE XANEIRO ATA O 19 DE FEBREIRO

Estimadas familias: Comunícase que, seguindo instruccións da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, para reducir a mobilidade entre a poboación, a docencia pasará a ser virtual dende o mércores 27 de xaneiro ata o 19 de febreiro. Durante este período de...

CONSULTA DAS NOTAS DA 1ª AVALIACIÓN

CENTROSNET (1ª avaliación)   Lembrade que, ao igual que o curso anterior, as notas pódense consultar mediante Centrosnet, xa que non se entregarán papeletas. As notas xa poden consultarse, dende o día 22 de decembro. Podedes entrar a través do seguinte enlace:...

APLICACIÓN CENTROSNET

Centrosnet é unha aplicación donde, ademais de ver as notas de cada avaliación, tamén poderedes consultar ás faltas de asistencia, o horario e outros datos de interese. Achegamos titorial e instruccións de como acceder á aplicación. Instrucións para a primeira vez que...