Cargos | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

Cargos

CURSO 2019-2020

PROFESOR/A  ESPECIALIDADE  CARGOS           
Castro Barreiro, Paula Clarinete Directora
Pérez Arias, Jose Trompeta Vicedirector
Couto Ogando, Verónica Linguaxe Musical Xefa de estudios
Martínez Iglesias, Luis Piano Secretario
Mora Souto, Francisco J. Trompeta Coord. Grao elemental
Garrido Caneiro, David Oboe Coord. Equipo de dinamización da lingua galega
Mora Souto, Francisco Trompeta Coord. Calidade do Centro
Comesaña Estévez, Fernando Piano Coordinador Biblioteca
Alvar Vázquez, Antonio Frauta de bico Coord. TICS
García Pintos, Isidro Acordeón Xefe Departamento Acordeón
Alonso Díaz, Luz Canto Xefa Departamento Canto
González Artime, C. Micaela Violín Xefa Departamento Corda frotada
Fernández Ibuzquiza, Fernando Guitarra Xefe Departamento Corda pulsada
Pedrosa Ruíz, José Luis Fundamentos Xefe Departamento Fundamentos de composición
Portas Conde, Iria Linguaxe Musical Xefa Departamento Linguaxe musical
Alvar Vázquez, Antonio Frauta de bico Xefe Departamento Música antiga
González Outumuro, David Percusión Xefe Departamento Percusión
Folgar Ferreiro, Leticia Piano Xefa Departamento Piano Acompañante
López Suárez, Edorta Piano Xefe Departamento Piano
Estellés Olveira, Pablo Saxofón Xefe Departamento Vento madeira
Heredia Cegarra, Sergio Violín  Xefe Departamento Música de cámara e conxunto
Rodríguez Hidalgo, Miguel Ángel Trompa Xefe Departamento Vento Metal