DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN CURSO 2022/2023

 

CONVOCATORIA ORDINARIA MAIO 2023

 

CALENDARIO DE PROBAS PARA O ALUMNADO CON IMPOSIBILIDADE AXEITADA DE APLICACIÓN DE AVALIACIÓN CONTÍNUA (por non ter asistido en todo o curso)  : Pinchar  aquí