CALENDARIO DE SETEMBRO | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra
Exames e matrícula

 

Alumnado con materias pendentes de setembro

-Exames extraordinarios: días 1 e 2, segundo o calendario publicado.

-Entrega de cualificacións: día 3 (entre as 18:30 e as 20h, segundo o curso).

-Matrícula: do día 4 ao 7.

 

Alumnado de probas de acceso a primeiro curso de grao elemental

-Probas de acceso: do día 7 e 8, segundo o calendario publicado.

-Publicación de cualificacións: día 9.

-Período de reclamacións: dende o día 9 ata o 15 (ás 14h).

-Matrícula de alumnado admitido: días 16 e 17.

 

Alumnado de probas de acceso a outros cursos distintos de primeiro

-Probas de acceso: do día 9 ao 11, segundo o calendario publicado.

-Publicación de cualificacións: Profesional día 11, Elemental día 14.

-Período de reclamacións: Profesional ata o día 17 (ás 14h), Elemental ata o 18 (ás 14h).

-Matrícula de alumnado admitido: Profesional día 18, Elemental día 21.

 

Admisión de matrículas vivas e chamamentos de listas de agarda

-Unha vez tratadas nos órganos pertinentes, se resolverán as solicitudes de matrícula viva no Consello Escolar do 22 de setembro, polo que os chamamentos fixéronse o día 22.

-Chamamento de alumnado de listas de agarda:  o 22 de setembro. A matrícula farase os días 22 e 23 de setembro.

 

Elección de prazas vacantes de 1º de grao elemental.

-Prazo e procedemento publicado nesta páxina web: Ver aquí

 

Publicación das listas e horarios provisionais

-O día 23 publicamos as listas de grao elemental

-O día 29 sairon publicadas as listas de profesional. Prazo de solicitude de cambios ata as 13 horas do xoves 1 de outubro

Publicación das listas e horarios definitiva

-O día 29 publicamos as listas definitivas de grao elemental.

-O día 2 de outubro publicaremos as listas definitivas do grao profesional

Para ver as datas das presentacións (elección dos horarios instrumentais)

e de inicio de curso consulta o CALENDARIO DE INICIO DO CURSO