CALENDARIO DE EXAMES DE SETEMBRO | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

Os exames de recuperación para o alumnado que teña materias pendentes para setembro terán lugar os días 1 e 2 de setembro segundo o seguinte calendario:

 

–> Calendario de exames

 

Consultar o horario de exames instrumentais de cada alumno/a no seguinte listado.

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

– Acudir ao centro provisto de mascarilla.

– Prégase puntualidade e dirixirse á aula indicada.

– Non se poderá permanecer no centro máis co tempo indispensable para realizar o exame.

 

–> As notas poderán consultarse o xoves 3 de setembro, pola tarde, a través de Centrosnet.

 

A MATRÍCULA SERÁ DO 4 AO 7 DE SETEMBRO (segundo as seguintes instruccións)