Soporte técnico | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

Soporte técnico

Para incidencias técnicas relacionadas coa aula virtual/Webex, podes dirixirte a Coordinación TIC enviando unha mensaxe á seguinte dirección de correo electrónico:

aulavirtual@conservatoriomanuelquiroga.gal

-PorPo 

Por favor, indica na mensaxe o teu nome e apelidos, así como a incidencia da maneira máis detallada posible.

As consultas serán respondidas nun prazo máximo de 24-48h en días lectivos.

En relación a consultas relacionadas cos contidos e tarefas das distintas materias, deberás dirixirte ao profesor/a correspondente.