Audición de Saxofón | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

Mércores, 5 de febreiro de 2020, ás 17:00 horas.

Auditorio do CMUS Manuel Quiroga