ACCESO A CURSOS DISTINTOS DE 1º | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

PRAZAS OFERTADAS

Rematado o prazo e estudadas as solicitudes recibidas para o acceso a cursos distintos de primeiro, podedes consultar as prazas ofertadas neste enlace:    listado de prazas

TRIBUNAIS, ADMITIDOS E CRITERIOS

As probas terán lugar os días 9, 10 e 11 de setembro. Consultar datas, tribunais, admitidos e contidos nos seguintes enlaces, segundo a especialidade e curso:

GRAO ELEMENTAL:

CLARINETE (3º): Tribunal Clarinete e Contidos 

GUITARRA (2º): Tribunal Guitarra e Contidos

PIANO (2º): Tribunal Piano e Contidos

VIOLÍN (2º): Tribunal Violín e Contidos

GRAO PROFESIONAL:

CANTO (2º): Tribunal e Criterios

FRAUTA TRAVESA (2º): Tribunal e Criterios

SAXOFÓN (5º): Tribunal e Criterios

VIOLÍN (6º): Tribunal e Criterios

INFORMACIÓN DAS PROBAS

O aspirante deberá presentarse co seu DNI ou documento fidedigno que acredite a súa identidade e as partituras orixinais das obras que interprete, no horario no que estea convocado, no exterior da porta principal do centro, e seguir estas instruccións.

ACLARACIÓNS:

ACOMPAÑAMENTO MUSICAL: Non está permitido ningún tipo de acompañamento.

PARTITURAS: Será necesario traer os orixinais.

Ademais cada aspirante deberá  enviar o listado das obras que vai interpretar e copia das partituras ao correo cmuspontevedra@gmail.com antes do 4 de setembro.

*IMPORTANTE: Todos os aspirantes deberán presentar DNI ou documento fidedigno que acredite a súa identidade.