ACCESO A CURSOS DISTINTOS DE 1º | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

 

RESULTADOS DE GRAO ELEMENTAL

Podedes consultar as cualificacións das probas realizadas no seguinte enlace:   Resultados_Tribunais_GE

O prazo de reclamacións rematará  o 18 de setembro, ás 14 horas.

A matrícula dos admitidos  formalizarase o día 21 de setembro, segundo as instruccións que xa podes consultar nesta páxina (seguinte apartado).

 

RESULTADOS DE GRAO PROFESIONAL (2º GP de canto e 2ºGP de frauta travesa)

Podedes consultar as cualificacións das probas realizadas onte no seguinte enlace:  Resultados_Tribunais_GP

O prazo de reclamacións rematará o 17 de setembro ás 14h.

A matrícula dos admitidos formalizarase o día 18, segundo as instruccións que xa podes consultar nesta páxina (seguinte apartado)

 

MATRÍCULA

MATRÍCULA DO GRAO ELEMENTAL:

A matrícula dos admitidos no 2º curso de grao elemental deberá formalizarse o día 21 de setembro, seguindo estes pasos:
1º) Leer estas  INSTRUCCIÓNS

2º) Cubrir os seguintes  IMPRESOS e a ENQUISA SOBRE DOCENCIA TELEMÁTICA

3º) Realizar o pago. Seguindo os pasos que se mostran no TITORIAL PARA FACER O PAGO DAS TAXAS

 

–> INFORMACIÓN SOBRE O GRAO ELEMENTAL:  INFORMACIÓN

Para a elaboración de horarios é importante que cumprimentedes unha enquisa sobre o horarios que cursen no colexio ou IES neste enlace:  ENQUISA

 

 

MATRÍCULA DO GRAO PROFESIONAL:

A matrícula dos admitidos no 2º curso de grao profesional deberá formalizarse o día 18 de setembro, seguindo estes pasos:

 

1º) Leer estas INSTRUCCIÓNS

2º) Cubrir os seguintes  IMPRESOS e a ENQUISA SOBRE DOCENCIA TELEMÁTICA

3º) Realizar o pago. Seguindo os pasos que se mostran no TITORIAL PARA FACER O PAGO DAS TAXAS

Achégase tamén información sobre as BOLSAS DE ESTUDOS

 

–> SOBRE AS MATERIAS QUE SE IMPARTEN NO 2º CURSO: INFORMACIÓN XERAL

Para a elaboración de horarios é importante que cumprimentedes unha enquisa sobre o horarios que cursen no colexio ou IES neste enlace:  ENQUISA

 

PRAZAS OFERTADAS

Rematado o prazo e estudadas as solicitudes recibidas para o acceso a cursos distintos de primeiro, podedes consultar as prazas ofertadas neste enlace:    listado de prazas

TRIBUNAIS, ADMITIDOS E CRITERIOS

As probas terán lugar os días 9, 10 e 11 de setembro. Consultar datas, tribunais, admitidos e contidos nos seguintes enlaces, segundo a especialidade e curso:

GRAO ELEMENTAL:

CLARINETE (3º): Tribunal Clarinete e Contidos 

GUITARRA (2º): Tribunal Guitarra e Contidos

PIANO (2º): Tribunal Piano e Contidos

VIOLÍN (2º): Tribunal Violín e Contidos

GRAO PROFESIONAL:

CANTO (2º): Tribunal e Criterios

FRAUTA TRAVESA (2º): Tribunal e Criterios

SAXOFÓN (5º): Tribunal e Criterios

VIOLÍN (6º): Tribunal e Criterios

INFORMACIÓN DAS PROBAS

O aspirante deberá presentarse co seu DNI ou documento fidedigno que acredite a súa identidade e as partituras orixinais das obras que interprete, no horario no que estea convocado, no exterior da porta principal do centro, e seguir estas instruccións.

ACLARACIÓNS:

ACOMPAÑAMENTO MUSICAL: Non está permitido ningún tipo de acompañamento.

PARTITURAS: Será necesario traer os orixinais.

Ademais cada aspirante deberá  enviar o listado das obras que vai interpretar e copia das partituras ao correo cmuspontevedra@gmail.com antes do 4 de setembro.

*IMPORTANTE: Todos os aspirantes deberán presentar DNI ou documento fidedigno que acredite a súa identidade.