7/4/2022 | Audición de Música de cámara e Conxunto | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra