AUDICIÓN DE PIANO

Alumnado do profesor Fernando Comesaña

Martes, 21 de decembro de 2021, ás 17:30 horas.

Auditorio do CMUS Manuel Quiroga