Calendario de Fin de Curso

Estimadas familias: O venres 12 de Maio, tal e como se nos indica nas instrucións da secretaría xeral de educación e formación profesional para a aplicación do calendario do curso 2022/23 nos conservatorios elementais e profesionais de música e danza, remata a...