ENTREGA DE NOTAS

  Este curso a entrega de boletíns coas cualificacións finais será presencial e terá lugar o xoves, 18 de maio no seguinte horario: Grao Elemental: de 18 a 19h. Grao Profesional: de 19 a 20h. Os alumnos deberán dirixirse á aula do seu profesor de instrumento para...