Calendario de Fin de Curso

Estimadas familias: O venres 12 de Maio, tal e como se nos indica nas instrucións da secretaría xeral de educación e formación profesional para a aplicación do calendario do curso 2022/23 nos conservatorios elementais e profesionais de música e danza, remata a...

PREMIOS FIN DE GRAO

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Rematar os estudos de 6º curso de Grao Profesional no curso 2021-2022 cunha cualificación media de 8 no dito curso, ou superior. ( Orde do 10 de marzo de 2009  ) PRAZOS:   No seguinte enlace tedes á vosa disposición a información...

ENTREGA DE NOTAS

  Este curso a entrega de boletíns coas cualificacións finais será presencial e terá lugar o xoves, 18 de maio no seguinte horario: Grao Elemental: de 18 a 19h. Grao Profesional: de 19 a 20h. Os alumnos deberán dirixirse á aula do seu profesor de instrumento para...