Calendario Exames: Fundamentos

DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN CURSO 2022/2023   CONVOCATORIA ORDINARIA MAIO 2023   CALENDARIO DE PROBAS PARA O ALUMNADO CON IMPOSIBILIDADE AXEITADA DE APLICACIÓN DE AVALIACIÓN CONTÍNUA (por non ter asistido en todo o curso)  : Pinchar ...