MATRÍCULA 2023/2024

Alumnos matriculados no curso 2022/2023 con materias pendentes   – O ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES FARÁ A MATRÍCULA EN XUÑO DESPOIS DOS EXAMES DE RECUPERACIÓN, que serán entre o 16 e o 21 de xuño segundo o calendario publicado na web: Enlace aquí  ...