TRASLADO DE MATRÍCULA

O prazo  para solicitar o traslado de matrícula será do 15 ao 31 de maio de 2023. Para tramitar a solicitude teredes que enviar ao correo electrónico do centro (cmus.pontevedra@edu.xunta.gal) a seguinte documentación: – Solicitude de traslado / (en PDF) –...

Calendario de exames de Fundamentos

DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN CURSO 2021/2022   CONVOCATORIA ORDINARIA MAIO 2022   CALENDARIO DE PROBAS PARA O ALUMNADO CON IMPOSIBILIDADE AXEITADA DE APLICACIÓN DE AVALIACIÓN CONTÍNUA (por non ter asistido en todo o curso)  : Pinchar ...