Archives | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

LISTAXES DE GRAO ELEMENTAL: HORARIOS

Os alumnos de grao elemental deben cursar tres materias: Linguaxe musical: 2 clases á semana de 1 h de duración. Consultar os listados máis abaixo. Educación auditiva e vocal: 1 clase á semana de 1 h de duración. Consultar os listados máis abaixo. Instrumento: 1 clase...

LISTAXES DE GRAO PROFESIONAL: HORARIOS

–> Resumo cadro de horarios de clase e agrupacións*:  enlace *Aulas e profesorado actualizados      LISTAS DEFINITIVAS:  (pinchar no nome da materia) 1º CURSO:  Linguaxe Musical 1º   2º CURSO:  Linguaxe Musical 2º   3º CURSO:  Harmonía 3º ...

CADROS DE DISPOÑIBILIDADE HORARIA

Podedes consultar os cadros de dispoñibilidade horaria dos profesores de instrumento nos seguintes enlaces:   IMPORTANTE: As horas dispoñibles son aqueles cadros nos que aparece reflectido un número de aula Profesores de:  acordeón, canto, clarinete, clave,...