Archives | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

PRESENTACIÓNS DO GRAO PROFESIONAL

NORMAS XERAIS   Debido a actual situación relacionada co Covid-19, para evitar aglomeración de xente no centro,  todas as presentacións serán de xeito telemático (vía telefónica) para todas as materias que se imparten de xeito individual (instrumento, piano...

PRESENTACIÓN DO GRAO ELEMENTAL

MARTES, 21 DE SETEMBRO   GRAO ELEMENTAL – CLASES INDIVIDUAIS DE INSTRUMENTO   CURSO HORARIO 1º 16:00-19:00 Horas ( de xeito telemático) 2º 3º 4º   NORMAS XERAIS   Debido a actual situación relacionada co Covid-19, para evitar aglomeración de xente...