Archives | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

LISTAXES DE GRAO ELEMENTAL: HORARIOS

Os alumnos de grao elemental deben cursar tres materias: Linguaxe musical: 2 clases á semana de 1 h de duración. Consultar os listados máis abaixo. Educación auditiva e vocal: 1 clase á semana de 1 h de duración. Consultar os listados máis abaixo. Instrumento: 1 clase...

LISTAXES DE GRAO PROFESIONAL: HORARIOS

–> Resumo cadro de horarios de clase e agrupacións*:  enlace *Aulas e profesorado actualizados      LISTAS DEFINITIVAS:  (pinchar no nome da materia) 1º CURSO:  Linguaxe Musical 1º   2º CURSO:  Linguaxe Musical 2º   3º CURSO:  Harmonía 3º ...

CADROS DE DISPOÑIBILIDADE HORARIA

Podedes consultar os cadros de dispoñibilidade horaria dos profesores de instrumento nos seguintes enlaces:   IMPORTANTE: As horas dispoñibles son aqueles cadros nos que aparece reflectido un número de aula Profesores de:  acordeón, canto, clarinete, clave,...

PRESENTACIÓNS DO GRAO PROFESIONAL

NORMAS XERAIS   Debido a actual situación relacionada co Covid-19, para evitar aglomeración de xente no centro,  todas as presentacións serán de xeito telemático (vía telefónica) para todas as materias que se imparten de xeito individual (instrumento, piano...

PRESENTACIÓN DO GRAO ELEMENTAL

MARTES, 21 DE SETEMBRO   GRAO ELEMENTAL – CLASES INDIVIDUAIS DE INSTRUMENTO   CURSO HORARIO 1º 16:00-19:00 Horas ( de xeito telemático) 2º 3º 4º   NORMAS XERAIS   Debido a actual situación relacionada co Covid-19, para evitar aglomeración de xente...