Archives | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

PREMIOS FIN DE GRAO

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Rematar os estudos de 6º curso de Grao Profesional no curso 2020-2021 cunha cualificación media de 8 no dito curso, ou superior. ( Orde do 10 de marzo de 2009  ) PRAZOS:   O prazo para solicitar a participación nos Premios de Fin de...