Archivos | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

APLICACIÓN CENTROSNET

Centrosnet é unha aplicación donde, ademais de ver as notas de cada avaliación, tamén poderedes consultar ás faltas de asistencia, o horario e outros datos de interese. Achegamos titorial e instruccións de como acceder á aplicación. Instrucións para a primeira vez que...