Archivos | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

CADROS DE DISPOÑIBILIDADE HORARIA

Podedes consultar os cadros de dispoñibilidade horaria dos profesores de instrumento nos seguintes enlaces:   Profesores de:  acordeón, canto, clarinete, clave, contrabaixo, fagot, frauta de bico, frauta travesa, guitarra, ICPRB, óboe e percusión:  clicar aquí...

PRESENTACIÓNS GRAO PROFESIONAL

NORMAS XERAIS  Debido a actual situación relacionada ca Covid-19, para evitar aglomeracións de xente no centro,  todas as presentacións serán de xeito telemático (vía telefónica) para todas as materias que se imparten de xeito individual (instrumento, piano...

PRESENTACIÓNS DO GRAO ELEMENTAL

VENRES, 2 DE OUTUBRO GRAO ELEMENTAL – CLASES INDIVIDUAIS DE INSTRUMENTO CURSO HORARIO 1º A partir das 16:00 Horas 2º 3º 4º NORMAS XERAIS  Debido a actual situación relacionada ca Covid-19, para evitar aglomeracións de xente no centro,  todas as presentacións...