Archivos | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

III Concurso de propostas da comunidade educativa

O Orzamento do CMUS Manuel Quiroga reservou neste exercicio de 2020 unha partida de 10.000 € para as propostas da comunidade educativa. Esta pode propor proxectos de investimento que serán avaliados pola Comisión Económica e, finalmente, votados no Consello Escolar....