AUDICIÓN DE FRAUTA TRAVESA

Alumnado do profesor Francisco Seoane

Luns, 20 de decembro de 2021, ás 16:30 horas.

Auditorio do CMUS Manuel Quiroga